Status på implementering af persondataforordningen i Danmark

Justitsministeriet har siden august 2016 arbejdet med at implementere EU’s- persondataforordning i Danmark.

Dette arbejde har været organiseret i en projektorganisation i justitsministeriet, hvor alle databeskyttelsesforordningens artikler er blevet gennemarbejdet og fortolket i notater, for at klarlægge hvor forordningen, på trods af tekst mæssige ændringer, ikke ændre retstilstanden i Danmark i forhold til den nugældende persondatalov. Samt hvor forordningen fastlægger nye regler i Danmark og hvor forordningen giver mulighed for at Danmark, kan vedtage nationale bestemmelser som fraviger eller supplerer databeskyttelsesforordningen.

Resultatet af dette arbejde skal indgå i en samlet omfattende publikation i størrelsesordenen omkring 1000 sider, som forventes at blive sendt i offentlig høring i april 2017. Publikationen vil komme til at udgøre en vejledning om databeskyttelsesforordningens enkelte regler.

DP Solutions vil bidrage i denne proces, i det omfang en række af de spørgsmål vi har mødt hos kunder, ikke har fundet en tilstrækkelig afklaring i vejledningen.

I løbet af foråret forventes det, at justitsministeriet sender et udkast til lovforslag i høring. Først her vil det stå klart:

Hvilke ændringer i særlovgivningen der vil blive lagt op til
Hvad der bliver indholdet i den nye persondatalov ”version 2”
Hvor der bliver en dansk udfyldning af forordningen
Først på dette tidspunkt vil man med sikkerhed kunne se, hvilke regler der kommer til at gælde i Danmark på en række vigtige områder. F.eks. sanktioner og bøder i det offentlige, fortrolige oplysninger – nuværende persondatalovs § 8, statistik og forskning, samt en vigtig og central problemstilling; HR og personaleadministration på arbejdsmarkedet.

Endelig lovforslag er planlagt til fremsættelse i oktober 2017, og forordningen og det ovenfor beskrevne lovkompleks, vil have virkning fra den 25. maj 2018.