To fluer med et smæk….

Af proceskonsulent – Katja Hagemann Petersen

Alle virksomheder og organisationer skal i forbindelse med den nye EU persondataforordning revidere eksisterende processer og politikker for at sikre, at alle krav og regler overholdes, når forordningen træder i kraft 25. maj 2018.

Så hvorfor ikke optimere, mens I alligevel er i gang?

Når man laver en værdistrømsanalyse, kortlægger man alle de aktiviteter, der foregår fra kunden bestiller et produkt eller en ydelse til ”varen” er modtaget. Det betyder, at man kigger på tværs af afdelinger men også, at man kan kigge på de aktiviteter, der foregår hos kunden eller samarbejdspartnere. En kunde kan både være ekstern og intern.

Det, der fokuseres på, er alle de aktiviteter, der skaber værdi for kunden eller sagt med andre ord: det som kunden vil betale for.

Med persondataforordningen vil det både dreje sig om processer, hvor eksterne kunder køber produkter eller ydelser hos en leverandør og det vil dreje sig om interne kunder som f.eks i et ansættelsesforløb. I begge tilfælde vil der være et dataflow med personhenførbare data, som skal identificeres og håndteres i forhold til at overholde forordningens krav og regler.

Ofte vil man i værdistrømsanalysen finde talrige spildelementer – altså aktiviteter, som udføres uhensigtsmæssigt eller er direkte overflødige. Meget vil kunne automatiseres og håndteres i digitale workflows.

Det virker måske uoverskueligt, at skulle bruge tid og ressourcer på at gennemgå processer og politikker og få dette dokumenteret, så det rent faktisk kan bruges fremover – men hvis I vælger ikke at gøre det nu, vil det ramme Jer efterfølgende og medføre masser af spildtid og muligvis også store bøder…

Så når I alligevel er i gang – så gør arbejdet med implementeringen af persondataforordningen til en god investering i jeres virksomhed fremadrettet – der er meget at hente.

Justitsministeriets Betænkning om den nye databeskyttelsesforordning (EU679/2016) bliver forsinket!

Justitsministeriet oplyste d. 15. april 2016 at den omfattende betænkning (EU679/2016) var planlagt til udsendelse til offentlig høring i 1. kvartal af 2017.

Justitsministeriet har senere opdateret sin planlægning og oplyser i notits af 16. marts 2017, at betænkningen i stedet bliver sendt i offentlig høring i maj 2017.

Der vil blive afholdt et stormøde i maj, hvor betænkningen præsenteres: Opdateret plan fra Justitsministeriet

Det er stadig planen, at de nødvendige lovforslag til forordningens gennemførelse vil blive fremsat i Folketinget i oktober 2017.

Den omfattende betænkning, som forventes at blive på ca. 1.200 sider, er ventet med spænding fra alle aktører, der arbejder med persondataforordningen, da betænkningen ventes at give svar på en lang række fortolkningsspørgsmål i relation til forordningen.

DP · SOLUTIONS vil deltage på stormødet i Justitsministeriet i maj og løbende informere om nyt.