Betænkningen om databeskyttelsesforordningen

Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningens ”implementering” i dansk ret er netop udkommet.

Den har været længe ventet, men nu er den kommet.

Der er tale om et digert værk opdelt i en del I på ca. 1.100 sider og en mindre del II på ca. 100 sider.

Links til betænkningen findes her:

Del I – bind 1

Del I – bind 2

Del II

Ministeriet er samtidig kommet med en tidsplan for udsendelse af en række vejledninger om forskellige temaer – bl.a. om databeskyttelsesrådgiveren (DPO), overførsel af personoplysninger til tredjelande og de registreredes rettigheder.

Vejledningerne forventes udsendt i en periode fra september 2017 og frem til januar 2018.

DP-Solution følger arbejdet med betænkningen og deltager i Justitsministeriets stormøde den 13 januar i København.