Høringsudkast til lovforslag om indførelse af EU persondataforordningen i Danmark

Justitsministeriet har den 7. juli udsendt udkast til  “Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)”

Udkastet er i høring hos en lang række organisationer og interessenter frem til den 22. august 2017.

Du kan se hele udkastet til lovforslaget, på 324 sider, ved at klikke her

Det kan ses af udkastet, at der fremsættes forslag om håndtering af administrative bøder efter den model som er beskrevet i den forudgående betænkning.

Det er imidlertid opsigtsvækkende, at spørgsmålet om bøder til offentlige myndigheder endnu ikke er indarbejdet i lovforslaget.

Dette spørgsmål udestår fortsat til politiske forhandlinger.

Vi kommer med yderligere information om udvalgte relevante emner.