Skals – højskolen for design og håndarbejde er GDPR-klar

Nyhedstekst: Sammen med bogholder Marianne Kjeldgård (billedet) har DP-Solutions konsulenter afprøvet en ny variant af vores “Gør-det-meste-selv” koncept. Det går ud på, at Marianne og hendes nærmeste kolleger og ledelse, har arbejdet selvstændigt med KLAR-dokumentationsskabelonerne i den KLAR-sky som DP Solutions stiller til rådighed. Undervejs har vi skrevet sammen og talt telefon. I stedet for at deltage i vores kursusdage, har 2 DP Solutions konsulenter besøgt Marianne hjemme på Skals – højskolen for design og håndarbejde. Over en hel arbejdsdag blev der arbejdet grundigt med KLAR-dokumentationen og relevante problemstillinger blev drøftet og afklaret bl.a. med skolens forstander når det var nødvendigt. Nu er Skals – højskolen for design og håndarbejde færdig med deres GDPR KLAR-dokumentation og kan fortsætte arbejdet med at få implementeret de nye nødvendige rutiner og regler. Marianne deltager på KLAR-seminar i oktober sammen med andre der har valgt at DP Solutions som deres GDPR-samarbejdspartner.

Hvis du vil vide mere om Skals – højskolen for design og håndarbejde kan du se her: http://www.skalshaandarbejdsskole.dk/ og hvis du vil vide mere om vores nye “Gør-det-meste-selv” variant hvor vi kommer og arbejder sammen med jer kan til skrive til info@dp-solutions.dk eller ringe til 50214146