Ny vejledning fra Justitsministeriet om frivillige foreningers behandling af personoplysninger.

Justitsministeriet har i samarbejde med Datatilsynet udarbejdet en vejledning om frivillige foreningers behandling af personoplysninger.

Vejledningen er en god hjælp til de frivillige foreninger som behandler personoplysninger, f.eks. stamoplysninger på medlemmer af klubber og foreninger.

Vejledningen giver en god sondring imellem hvornår personoplysninger kan behandles i privat og familiemæssig regi – og altså udenfor Databeskyttelsesloven – og hvornår behandlingen i frivillige foreninger er omfattet af loven.
Vejledningen giver en række anvendelige eksempler på frivilliges behandling af persondata som tager udgangspunkt i den hverdag som råder i en frivillig forening som ikke har professionelle ressourcer til at håndtere persondatasikkerheden.

Læs mere

Databeskyttelsespolitikken skal ikke kun være en flot politik på Hjemmesiden.

Erhvervsstyrelsen kører for tiden en stor kampagne om datasikkerhed.

Kampagnen har fokus på at det ofte er overholdelse af de mest simple regler som kan medvirke til at forhindre de store databrud.

Alle der har gennemført DP Solutions ”Gør-det-meste-selv” har vedtaget en databeskyttelsespolitik og udarbejdet en databeskyttelseshåndbog som fastlægger virksomhedens egne regler om databeskyttelse, både den simple og den mere avancerede IT-tekniske.

Læs mere