Artikel 29-gruppen har udarbejdet guidelines om konsekvensanalyser

Det følger af forordningen, at det er obligatorisk at udarbejde en konsekvensanalyse, hvis en given databehandling vil ”indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder”.

Sanktionerne i tilfælde af en manglende udarbejdelse af en påkrævet konsekvensanalyse kan være op til 10 millioner euro, eller op til 2 % af virksomhedens årlige globale omsætning.

Kravet om udarbejdelse af konsekvensanalyser gælder alene for behandling af personoplysninger, der indledes efter den 25 maj 2018, hvor forordningen træder i kraft i Danmark.

DP · SOLUTIONS følger Artikel 29-gruppens arbejde og udsender nyheder, når der vedtages nye relevante vejledninger og guidelines.

https://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhed/artikel/artikel-29-gruppen-offentliggoer-ny-vejledning-mulighed-for-bemaerkninger/