Indlæg af Henrik Acosta Cramer

Opholdsstedet Ugledigevej er GDPR KLAR

Nyhedstekst: Dagligleder Søren Pedersen og stedfortræder Brian Hyldgaard har samme med DP Solutions arbejdet med at sikre at opholdsstedet overholder nye og gamle love og regler om behandling af personoplysninger. Arbejdet er foregået dels over 2 kursusdage sammen med andre private sociale tilbud og dels hvor DP Solutions konsulenter har arbejdet sammen med Søren og […]

Skals – højskolen for design og håndarbejde er GDPR-klar

Nyhedstekst: Sammen med bogholder Marianne Kjeldgård (billedet) har DP-Solutions konsulenter afprøvet en ny variant af vores “Gør-det-meste-selv” koncept. Det går ud på, at Marianne og hendes nærmeste kolleger og ledelse, har arbejdet selvstændigt med KLAR-dokumentationsskabelonerne i den KLAR-sky som DP Solutions stiller til rådighed. Undervejs har vi skrevet sammen og talt telefon. I stedet for […]

Elefanthuset i Undløse er KLAR til persondataforordningen

Andy Larsen fra Elefanthuset har gennemført DP Solutions og LOS ”Gør-det-meste-selv” kursusforløb og har udarbejdet al den dokumentation der er behov hos Elefanthuset for at være KLAR til persondataforordningen. Nu fortsætter arbejdet med at få opdateret gamle arbejdsgange og få implementeret nye rutiner sammen med kolleger og ledelse. Vi ønsker Elefanthuset og Andy en fortsat […]

Fonden Tagkærgaard afslutter ”Gør-det-meste-selv”

Som afslutning på et brancherettet DP Solutions ”Gør-det-meste-selv” forløb sammen med andre private sociale tilbud, blev der afholdt KLAR-seminar hos Fonden Tagkærgaard i Christiansfeld. Tagkærgaard er nu færdig med den såkaldte KLAR-dokumentation der sikrer, at institutionen har al nødvendig dokumentation for, at krav og pligter der følger af den nye databeskyttelsesforordning kan håndteres og overholdes. […]

Så er den nye vejledning om håndtering af databrud på persondatasikkerheden kommet

Datatilsynet har netop udsendt en ny vejledning om brud på persondatasikkerheden. Som noget nyt indfører databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018 en forpligtelse for dataansvarlige til at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og normalt også til at underrette de personer der berøres af bruddet. Forordningen fastslår, at bruddet skal indberettes hvis det indebærer ”en risiko […]

Informationsmøde for de Himmerlandske efterskoler

I denne uge har DP Solutions deltaget i informationsmøde på Onsild Idrætsefterskole, hvor vi talte om den nye databeskyttelsesforordning med de omkring 50 fremmødte fra 15 efterskoler. Der er stor interesse for hvordan den enkelte efterskole kan gøre sig klar til at overholde de nye regler der gælder fra den 25. maj 2018. DP Solutions […]

Høringsudkast til lovforslag om indførelse af EU persondataforordningen i Danmark

Justitsministeriet har den 7. juli udsendt udkast til  “Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)” Udkastet er i høring hos en lang række organisationer og interessenter frem til den 22. august 2017. Du kan se […]

Betænkningen om databeskyttelsesforordningen

Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningens ”implementering” i dansk ret er netop udkommet. Den har været længe ventet, men nu er den kommet. Der er tale om et digert værk opdelt i en del I på ca. 1.100 sider og en mindre del II på ca. 100 sider. Links til betænkningen findes her: Del I – bind […]