Indlæg af Henrik Acosta Cramer

To fluer med et smæk….

Af proceskonsulent – Katja Hagemann Petersen Alle virksomheder og organisationer skal i forbindelse med den nye EU persondataforordning revidere eksisterende processer og politikker for at sikre, at alle krav og regler overholdes, når forordningen træder i kraft 25. maj 2018. Så hvorfor ikke optimere, mens I alligevel er i gang? Når man laver en værdistrømsanalyse, […]

Justitsministeriets Betænkning om den nye databeskyttelsesforordning (EU679/2016) bliver forsinket!

Justitsministeriet oplyste d. 15. april 2016 at den omfattende betænkning (EU679/2016) var planlagt til udsendelse til offentlig høring i 1. kvartal af 2017. Justitsministeriet har senere opdateret sin planlægning og oplyser i notits af 16. marts 2017, at betænkningen i stedet bliver sendt i offentlig høring i maj 2017. Der vil blive afholdt et stormøde […]

Er jeres samlinger af personoplysninger omfattet af Persondataforordningen?

Af kontrakt- og udbudsjurist Erik B. Christiansen  Svaret er: ”Ja”, hvis I har organiseret jeres oplysninger, så I uden særlige problemer kan finde frem til de enkelte personer og deres oplysninger. Derfor vil identificerbare personoplysninger, der opbevares elektronisk i IT – systemer altid være omfattet af Persondataforordningen, lige som de i dag er omfattet af den […]

Artikel 29-gruppen har udarbejdet guidelines om konsekvensanalyser

Det følger af forordningen, at det er obligatorisk at udarbejde en konsekvensanalyse, hvis en given databehandling vil ”indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder”. Sanktionerne i tilfælde af en manglende udarbejdelse af en påkrævet konsekvensanalyse kan være op til 10 millioner euro, eller op til 2 % af virksomhedens årlige globale omsætning. […]

Status på implementering af persondataforordningen i Danmark

Justitsministeriet har siden august 2016 arbejdet med at implementere EU’s- persondataforordning i Danmark. Dette arbejde har været organiseret i en projektorganisation i justitsministeriet, hvor alle databeskyttelsesforordningens artikler er blevet gennemarbejdet og fortolket i notater, for at klarlægge hvor forordningen, på trods af tekst mæssige ændringer, ikke ændre retstilstanden i Danmark i forhold til den nugældende […]