Tidsrum: 9:00-17:00 for begge seminarer

”Gør det meste selv” løsningen er en lettere udvidet variant af vores Privacy Check hvor klienten eller en gruppe klienter efter undervisning samt under kyndig vejledning af DP Solutions eksperter, selv gennemfører den praktiske proces der sikrer at klienten skal kunne overholde de nye regler om behandling af persondata der gælder fra den 25. maj 2018.

 

”Gør det meste selv” løsningen er særligt velegnet til mindre og mellemstore virksomheder og DP Solutions tilstræber, at procesforløbene gennemføres i hold af 10 til 15 virksomheder indenfor samme eller lignende brancher. Under selve procesforløbet opdeles holdet i undergrupper der tilknyttes hver sin konsulent fra DP Solution. Undergrupperne tilstræbes sammensat, så virksomhederne i hver undergruppe samarbejder gennem hele forløbet, særligt i den praktiske mellemfase (3). Undergrupperne sammensættes primært så der opnås størst mulig synergieffekt for gennemførelse af procesforløbet.  Procesforløbene gennemføres regionalt udover landet, så der tillige gives mulighed for at undergrupperne er geografisk tæt på hinanden og fremtidigt netværk lettere kan etableres.

 

”Gør det meste selv” løsningen forudsætter, at klienten er klar til at allokere de nødvendige ressourcer allerede fra forberedelsesfasen (1) starter før første kursusdag (2) der for alvor starter procesforløbet. Procesforløbet kan gennemføres af én repræsentant fra hver virksomhed. Men vi anbefaler, at der deltager 2 fra hver virksomhed for at der kan samarbejdes igennem hele procesforløbet. Det giver også en større forankring hjemme i den enkelte virksomhed når mere end en enkelt person er godt inde i det faglige og processen. Vi har taget højde for dette ved at gøre det økonomisk attraktivt at tilmelde deltager nummer to.

 

MÅLSÆTNING

Den samlede målsætning med ”Gør det meste selv” løsningen er at sætte deltagerne og de virksomheder de kommer fra, i stand til at gennemføre et systematisk forløb der afdækker hvorledes virksomhedens behandling af personoplysninger faktisk finder sted og hvordan denne behandling kan organiseres så den holder sig indenfor de regler om behandling af persondata der gælder fra den 25. maj 2018. De deltagende virksomheder har efter procesforløbet udarbejdet en fortegnelse over de persondata der behandles i virksomheden og er godt på vej til at have udarbejdet gyldigt dokumentationsmateriale samt have en plan for arbejdet frem til at overholde de nye regler om behandling af persondata der gælder fra den 25. maj 2018 inden den 25. maj 2018.

Gennem hele procesforløbet benytter vi DP Solutions digitale compliance platform hvor der oprettes alle nødvendige dokumenter. Platformen bruges også som kommunikationsplatforme med chat, Wikipedia og webinarer.

OPFØLGNING

Efter endt ”Gør det meste selv” forløb kan vi desuden – som en ekstra ydelse – tilbyde at lave compliance-seminar, så vi sikrer at I er fuldstændig klar til d. 25. maj 2018. Dette er IKKE inkluderet i nedenstående pris.

TILMELDING OG PRISER

Tilmelding sker via vores hjemmeside her.

Prisen er dkk. 15.350,- ex. moms for den første deltager fra hver virksomhed. For deltager nummer to fra samme virksomhed er prisen dkk. 3.550,- ex. moms.Deltager der mere end to deltagere fra en virksomhed, aftales prisen konkret.

Prisen indeholder undervisningsmaterialer og deltagelse i ”Gør det meste selv” løsningen som specificeret nedenfor.

 

 

 

FASER STED  MATERIALER

 

(1)    FORBEREDELSESFASEN

I egen virksomhed indsamler I det relevante materiale som skal bruges på seminarets første dag. I skal medbringe oversigt over jeres organisation, oversigt over og aftaler med IT-leverandører og eksterne parter, som behandler persondata for jer. I skal medbringe hvad I har af retningslinjer og politikker for behandling af alle former for personoplysninger og I må gerne danne jer et overblik over hvilke forskellige personoplysninger I behandler i virksomheden.

Hjemmearbejde ·    Oversigt over organisation

·    Oversigt over IT leverandører

·    IT-kontrakter

·    Databehandleraftaler

·    Retningslinjer og politikker for behandling af persondata

·    Personalehåndbog

·    Procesbeskrivelser vedr. behandling af persondata

·    Og lignende materialer

(2)    OPSTARTS- OG MOBILISERINGSFASEN

Med udgangspunkt i forhåndskendskabet til de deltagende virksomheder gennemgår vi om formiddagen netop de bestemmelser i forordningen som gælder og har betydning for jeres virksomhed.

 

·       Vi afklare om I skal have en DPO

·       Vi gennemgår hvad der præcist ligger i kravet om dokumentation

·       Vi gennemgår reglerne om databehandleraftaler

·       Vi gennemgår hvilke regler som gælder for behandling af de forskellige personoplysninger

·       Vi gennemgår den registreredes rettigheder

·       Vi gennemgår den dataansvarlige- og databehandlerens pligter

·       Vi gennemgår reglerne om IT-sikkerhed

·       Vi afklarer om I står i en situation, hvor I skal lave konsekvensanalyser.

 

Om eftermiddagen arbejder vi i virksomhedsrelevante grupper med hvor og hvordan de nye regler påvirker jeres virksomhed. Vi opstiller en arbejdsplan for hvad der skal afdækkes i egen virksomhed. Med udgangspunkt i virksomhedsrelevante eksempler på dokumentationsmateriale arbejder vi med hvilke behov der er i jeres virksomhed.

Seminar – workshop Medbringes på seminaret:

 

·    Oversigt over organisation

·    Oversigt over IT leverandører

·    IT-kontrakter

·    Databehandleraftaler

·    Retningslinjer og politikker for behandling af persondata

·    Personalehåndbog

·    Procesbeskrivelser vedr. behandling af persondata

·    Og lignende materialer

 

Udleveres på seminaret:

 

·    Fortegnelsesdokument

·    Dokumentationsskabelon/er

(3)    MELLEMFASEN

I skal tilbage i egen organisation og gennemføre en dataflowanalyse. Med udgangspunkt i konklusionerne fra seminaret skal i kortlægge hvad jeres fortegnelse skal indeholde, hvor I skal have databehandleraftaler og hvad de skal indeholde. Hvordan skaber I et lovligt behandlingsgrundlag, hvordan indretter I organisationen og IT systemer så I kan håndtere den registreredes rettigheder.

Skal jeres IT-kontrakter ændres og eller jeres IT-politikker og retningslinjer så de lever op til forordningen.

I arbejder sammen med DP-solutions konsulenter på vores digitale compliance platform.

 

Hjemmearbejde ·    Fortegnelsesdokument

·    Dokumentationsskabelon/er

(4)    KONKLUSIONSFASE

Med udgangspunkt i fælles problemstillinger som mellemfasen har afdækket sætter vi fokus på disse områder og understøtter – hvor det er muligt – regelafklaringen med afgørelser fra datatilsynet.

 

I virksomhedsrelevante grupper gennemgår vi jeres dataflowanalyse, fortegnelsesoversigt, databehandleraftaler, IT-politikker og retningslinjer.

 

Formålet er at I på seminaret gennemføre de sidste ændringer i dokumentationsmaterialet så I er klar til at møde datatilsynet den 25 maj 2018.

 

For hver enkelt virksomhed opstiller vi en “to do” liste over de tiltag som skal iværksættes i egen organisation når I kommer hjem.

Seminar – workshop Medbringes på seminaret:

 

·    Oversigt over organisation

·    Oversigt over IT leverandører

·    IT-kontrakter

·    Databehandleraftaler

·    Retningslinjer og politikker for behandling af persondata

·    Personalehåndbog

·    Procesbeskrivelser vedr. behandling af persondata

·    Fortegnelsesdokument

·    Dokumentationsskabelon/er