Justitsministeriets Betænkning om den nye databeskyttelsesforordning (EU679/2016) bliver forsinket!

Justitsministeriet oplyste d. 15. april 2016 at den omfattende betænkning (EU679/2016) var planlagt til udsendelse til offentlig høring i 1. kvartal af 2017.

Justitsministeriet har senere opdateret sin planlægning og oplyser i notits af 16. marts 2017, at betænkningen i stedet bliver sendt i offentlig høring i maj 2017.

Der vil blive afholdt et stormøde i maj, hvor betænkningen præsenteres: Opdateret plan fra Justitsministeriet

Det er stadig planen, at de nødvendige lovforslag til forordningens gennemførelse vil blive fremsat i Folketinget i oktober 2017.

Den omfattende betænkning, som forventes at blive på ca. 1.200 sider, er ventet med spænding fra alle aktører, der arbejder med persondataforordningen, da betænkningen ventes at give svar på en lang række fortolkningsspørgsmål i relation til forordningen.

DP · SOLUTIONS vil deltage på stormødet i Justitsministeriet i maj og løbende informere om nyt.