Tidsrum: 9:00- 16:30

Underviser: Karsten – chefjurist og Erik B. Christiansen – Kontrakt- og udbudsjurist
Arbejdsgiveren som dataansvarlig

Vi gennemgår de nye krav som persondataforordningen stiller til arbejdsgiveren som dataansvarlig, med udgangspunkt i hvilke generelle krav der gælder til behandling af personoplysninger i ansættelsesforholdet.

Den ansattes rettigheder 

Som offentlig eller privatansat vil man blive omfattet af en række specifikke individuelle rettigheder som persondataforordningen giver den ansatte i denne egenskab af at være den registrerede part. Vi gennemgår disse rettigheder med fokus på hvad det betyder for HR-afdelingens personaleadministration.

Når ansættelsesforholdet skal indgås

Persondataforordningen, helbredsoplysningsloven, ligebehandlingsloven, forvaltningsloven og reglerne om indhentelse af straffeattester indeholder alle regler som sætter grænser for hvordan rekrutteringssituationen kan tilrettelægges når der skal ansættes en ny medarbejder. Vi opstiller en oversigt over de regler som gælder og gennemgår hvordan HR-afdelingen skal håndtere forskellige regler som beskytter de samme forhold hos den ansatte.

Frokost 

Under ansættelsesforholdet

I den løbende administration af ansættelsesforholdet behandles mange forskellige personoplysninger på forskellig måde på arbejdspladsen.  Arbejdsgiveres ønsker om effektiv arbejdstilrettelæggelse, genbrug af personoplysninger til forskellige formål, fastsættelse af tilsyns- og kontrolbestemmelser med arbejdets udførelse herunder TV-overvågning af arbejdspladsen, arbejdsmæssig og privat brug af arbejdsgiverens IT og adgang til e-mails er alle sammen områder, hvor der i såvel persondataretten, anden ansættelsesretlig lovgivning og ikke mindst arbejdsretlig praksis, er klare regler for hvad arbejdsgiveren kan og ikke kan med den ansatte. Vi gennemgår reglerne med udgangspunkt i jeres eksempler fra praksis.

Ved afskedigelse

I afskedigelsessituationen er det altid vigtigt at alt går efter bogen. Reglerne som regulere den ansattes rettigheder i afskedigelsessituationen er med persondataforordningen blevet en meget tyk og omfattende bog. Hertil kommer, at der med forordningen er indført et dobbelt retsgrundlag og dobbelt sanktionsgrundlag hvor arbejdsgiveren kan blive pålagt økonomiske sanktioner ved siden af de sanktioner man som arbejdsgiver kan påføre sig i det fagretlige system. Vi gennemgår reglerne med udgangspunkt i jeres eksempler fra praksis 

Databeskyttelsesrådgiveren

Persondataforordningen indfører en stilling på arbejdsmarkedet, nemlig en databeskyttelsesrådgiver – DPO.

Databeskyttelsesrådgiveren vil normalt være en ansat i virksomheden. Denne person vil i kraft af forordningen være udstyret med en særlig kompetence i forhold til den øverste ledelse, have krav på at få den nødvendige tid til rådighed til arbejdet og have en særlig beskyttelse imod afsked.