Ny vejledning fra Datatilsynet om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynet har udsendt en ny vejledning. Du kan læses vejledningen her:

https://www.datatilsynet.dk/media/6931/databeskyttelse-i-forbindelse-med-ansaettelsesforhold.pdf 

Vejledningen handler om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Henset til at forordningen trådte i kraft den 25 maj 2018, har vejledningen været længe ventet.

Vejledningen beskriver hvordan databeskyttelsesforordningen påvirker relationen imellem lønmodtageren og arbejdsgiveren i forbindelse med rekruteringsprocessen, under ansættelsesforholdet og efter ansættelsesforholdets ophør, herunder hvordan databeskyttelsesforordningen skal iagttages i forbindelse med en afskedigelsesproces. 

Det er en meget velskrevet vejledning som behandler hvorledes databeskyttelsesforordningens regler spiller sammen med den øvrige ansættelsesretlige regulering på det private og på det offentlige arbejdsmarked.

Det er en nyttig vejledning for arbejdsmarkedets parter som giver råd og vejledning om hvordan databeskyttelsesforordningen skal implementeres i den danske arbejdsmarkedsmodel hvor overenskomster har samme retsvirkning som lovgivning på arbejdsmarkedet.

Vejledningen har været ventet og vil utvivlsomt blive læst og anvendt med stor interesse fra arbejdsmarkedets parter.