Ny vejledning fra Justitsministeriet om frivillige foreningers behandling af personoplysninger.

Justitsministeriet har i samarbejde med Datatilsynet udarbejdet en vejledning om frivillige foreningers behandling af personoplysninger.

Vejledningen er en god hjælp til de frivillige foreninger som behandler personoplysninger, f.eks. stamoplysninger på medlemmer af klubber og foreninger.

Vejledningen giver en god sondring imellem hvornår personoplysninger kan behandles i privat og familiemæssig regi – og altså udenfor Databeskyttelsesloven – og hvornår behandlingen i frivillige foreninger er omfattet af loven.
Vejledningen giver en række anvendelige eksempler på frivilliges behandling af persondata som tager udgangspunkt i den hverdag som råder i en frivillig forening som ikke har professionelle ressourcer til at håndtere persondatasikkerheden.

Vejledningen slår dog allerede i indledningen fast, at man ikke kommer helt udenom at bruge tid og ressourcer på at sætte sig grundigt ind i reglerne i de frivillige foreninger.
DP-Solutions kan være behjælpelig med at gøre din forening KLAR til at overholde Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. Find kontaktoplysninger her

Hele vejledningen kan læses her